เรื่องราวของพระองค์ใน ย่านโคมแดง สิงคโปร์

พระเจ้าที่เกลัง

เกี่ยวกับหนังสือ “พระเจ้าที่เกลัง”

พระเจ้าที่เกลังรวบรวมเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า เรื่องราวที่บีบคั้นหัวใจแต่ละเรื่องนี้เผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายของการค้าประเวณี หากแต่เราได้พบพระคุณและความหวังที่สาดแสงส่องไสวแม้ในที่มืดมิดที่สุดของที่เหล่านี้ ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างไร

Please note that the Chinese version will only be available for delivery in April.

เรื่องราวจากย่านโคมแดง สิงคโปร์

คำพยานถึงชีวิตที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพลิกชีวิต

พันธกิจเกลัง

บ้านใบมะกอก จำกัด

“เมื่อเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอาห์ และคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วย โนอาห์จึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้ว”   – ปฐมกาล 8:11

พันธกิจเกลัง (จีเอ็ม) เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2551 (2008) ด้วยภารกิจที่จะได้เห็นชีวิตของชาวเกลังเปลี่ยนแปลงด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา  จีเอ็มเข้าถึงทั้งชายและหญิงที่ทำงานในย่านโคมแดงของเกลัง

จีเอ็ม ดำเนินการอย่างอิสระภายใต้บ้านใบมะกอก จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (2018)

วิสัยทัศน์

ความหวังเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความท้าทายของชีวิต จีเอ็มมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนในย่านโคมแดงค้นหาความหวังที่แท้จริง เพื่อว่าจะไม่มีใครต้องเดินอย่างโดดเดี่ยวบนเส้นทางชีวิต

วัตถุประสงค์

จีเอ็มเป็นกลุ่มชุมชนตามศรัทธา จุดเริ่มต้นของจีเอ็มคือการสร้างสะพานสู่ชุมชนเหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้คนในชุมชนมั่นใจว่ามีคนห่วงใยเขา และชีวิตมีความหวัง เป้าหมายของเราคือการช่วยให้พวกเขาพบทางเลือกอื่นและเดินไปกับเขาในการเดินทางสู่อนาคตที่ดีกว่า

พันธกิจ

สร้างมิตรภาพกับชุมชนเกลังด้วยการพบปะสื่อสารกันเป็นประจำ สามัคคีธรรมกลุ่มย่อยทั้งทางออนไลน์และตามสถานที่ ฝึกอบรมทักษะ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในการหางานในสิงคโปร์และต่างประเทศ ฯลฯ เรามองหาโอกาสที่จะแบ่งปันความหวังที่เรามีอย่างจริงจัง เพื่อที่พวกเขาจะเชื่อและได้รับประโยชน์ด้วย

ให้ความเคารพและความรัก เพราะเราตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นเหมือนเด็กๆ ที่พระผู้สร้างทรงรักเท่าเทียมกัน เราเชื่อว่าความศรัทธาของเราจะนำเราผ่านพ้นความท้าทายของวัฒนธรรมข้ามชาติต่างๆ ได้

เข้าถึงครอบครัว ไม่ใช่แค่เพียงตัวบุคคล เพราะเราตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของครอบครัวของพวกเขาต่อการเดินทางสู่การให้อภัย การคืนดีกัน การฟื้นฟูและความศรัทธา การอุทิศเวลาในการเยี่ยมเยียนเป็นประจำและติดตามผล ไม่เพียงแต่มีความสำคัญแต่ยังส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงอีกด้วย

การสร้างและเสริความแข็งแกร่งในการทำงานเป็นทีมผ่านการเป็นพันธมิตรกับเครือข่าย NGO อาสาสมัคร และองค์กรในต่างประเทศ ทำให้เรามั่นใจว่างานช่วยเหลือชุมชนของจีเอ็มจะประสบความสำเร็จในอนาคต เมื่อเราเข้าหากันด้วยใจเดียว และจิตวิญญาณเดียว เพื่อรับใช้และเป็นพรแก่ผู้คนในเกลัง ความสามัคคีคือพลัง

Partner with us

อธิษฐาน

ยืนหยัดอธิษฐานกับพันธกิจเกลัง

รับใช้

นำของประทานของท่านร่วมรับใช้กับพันธกิจเกลัง

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสนับสนุนงานของพันธกิจเกลัง หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลการเป็นพันธมิตร โปรดส่งอีเมลถึงเรา holshine@gmail.com.